Контакти

СДРУЖЕНИЕ “МЛАДЕЖКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КЮСТЕНДИЛ”
2500, гр. Кюстендил, ул. ‘”Отец Паисий” 11
e-mail: mos_kn@abv.bg

Facebook: Младежки Общински Съвет (Кюстендил)
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011048826654

Към началото