Ден: 10/12/2021

Кампания за сформиране на целева група

В периода 15.11 – 10.12.2021 г. бе проведена кампания за сформиране на целева група по проект „Младите хора – посланици на толерантността” Договор № 25-00-51/25.11.2021 г. Онлайн кампанията се проведе на интернет страницата на „Младежки общински съвет – Кюстендил“, където бе публикувана информация за предстоящите инициативи и покана към младежите да се включат в проектните […]

Към началото