Ден: 04/01/2022

Онлайн кампанията

Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” стартира онлайн кампанията за сформиране на целева група по проект „Младите хора – посланици на толерантността”. Всички младежи на възраст между 15 и 29 години от община Кюстендил могат да заявят желание за участие като попълнят формуляр за участие в дейностите по проекта, а именно Младежки тренинг. Целта му […]

Към началото