Ден: 28/01/2022

Станете член на обществения съвет от граждански организации към Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество

Срок за кандидатстване – 25 февруари 2022 Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество отвори процедурата за съставяне на Обществения съвет от граждански организации към нея. Общественият съвет ще се състои от 21 члена – представители на организации в 21 сфери на компетентност. Неговата основна роля е да оказва подкрепа и […]

Към началото