Ден: 09/03/2022

Национален младежки форум обяви набирането на кандидати за своите нови работни групи

„Реализирането и развитието на пламенния младежки потенциал, изисква усилия и екипна работа, а въвличането на мотивирани млади хора в иновативна и креативна среда, генерира условия за постигането на тази цел.“ От Национален младежки форум обявиха набирането на кандидати за своите нови работни групи, които целят да подобрят живота и да разширят възможностите на този така […]

Към началото