Ден: 12/04/2022

Онлайн конкурс „Толерантността през погледа на младите хора“

Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил“ обяви резултатите от онлайн конкурса за снимка, колаж и рисунка на тема „Толерантността през погледа на младите хора“. Във фотоконкурса се включиха младежи на възраст от 15 до 29 години от област Кюстендил с общо 23 творби. Целта бе да се насочи вниманието на младите хора и да ги […]

Възможност за млади хора и организации за кандидатстване по награда на цар Хамад за овластяване на младежта

Възможност за млади хора и организации за кандидатстване по награда на цар Хамад за овластяване на младежта Наградата на цар Хамад за овластяване на младежта е създадена по време на младежкия форум на Икономическия и социален съвет на ООС през януари 2017 г. Тя се ръководи от Министерството на младежта и спорта на Кралство Бахрейн […]

Към началото