Възможност за млади хора и организации за кандидатстване по награда на цар Хамад за овластяване на младежта

Възможност за млади хора и организации за кандидатстване по награда на цар Хамад за овластяване на младежта
Наградата на цар Хамад за овластяване на младежта е създадена по време на младежкия форум на Икономическия и социален съвет на ООС през януари 2017 г. Тя се ръководи от Министерството на младежта и спорта на Кралство Бахрейн и се реализира в сътрудничество с Програмата за развитие на ООН.
Наградата допринася за изпълнението на Целите за устойчиво развитие на ООН, признава стремежа на младите хора да бъдат ефективни и продуктивни граждани, допринасящи за благосъстоянието на своите общности и околна среда, както и приноса на институциите, които създават благоприятна среда и инфраструктура за действията на младите хора. През годините броят на кандидатите за участие в Наградата се е увеличил до над 4000.
Наградата включва две категории:
Първа категория: Признаване на приноса на младите за изпълнението на Целите за устойчиво развитие на ООН. Кандидатите могат да бъдат младежи на възраст от 15 до 35 години; организации, ръководени от младежи (поне 50% от текущото ръководство на организацията трябва да е под 35 години); или организации, насочени към младежта (поне 90% от дейностите на организацията обслужват младежи от 15 до 35 години). В тази категория ще бъдат връчени до 5 награди, всяка от които възлиза на 20 000 щатски долара.
Втора категория: В тази категория могат да кандидатстват юридически лица, които са законно признати и регистрирани в държава-членка на ООН и които работят в един от следните четири сектора:
Правителствен и публичен сектор;
Частният сектор;
Неправителствени организации, професионални и трудови организации и фондации;
Медии.
В тази категория ще бъдат връчени до 3 награди, всяка от които възлиза на 25 000 щатски долара.
През 2022 г. наградата ще бъде връчена за четвърти път като тазгодишното издание ще вземе под внимание ръководените от млади хора и овластяващите младежта действия които допринасят за прякото или косвена смекчаване на непосредствените, средносрочни и дългосрочни въздействия на Ковид-19. Ще бъдат отчетени както действията, подпомагащи изпълнението на Целите за устойчиво развитие на ООН, така и такива, които допринасят за хората и общностите за изграждане на по-екологични, по-интелигентни и по-приобщаващи общности по време на възстановяването от породената от Ковид-19 криза.
Допълнителна информация и формуляр за кандидатстване относно наградата са достъпни на следната интернет страница: www.kinghamadaward.com

Възможност за млади хора и организации за кандидатстване по награда на цар Хамад за овластяване на младежта

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Към началото